Zimní období 21/22 – Otevíráme volitelný předmět

Milí studenti,

s příchodem nového semestru opět otevírání volitelný předmět Simulace kritických stavů pro mediky 2. LF UK. Těší nás, že i přes epidemiologickou situaci máte o náš předmět tak velký zájem.

Nově bude výuka probíhat v čase 14:00 – 16:00. Rozpis výukových hodin včetně jejich témat naleznete v záložce Studenti. Místo setkaní první hodiny je Vedení KARIM – modrá budova/ přízemí – uzel B.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obracejte na garanty kurzu – MUDr. Michaelu Vidal a MUDr. Vojtu Šimečka.


Volitelný předmět – LS 2020\2021

Milí studenti,

děkujeme za  trvající zájem o VP Simulace kritických stavů.

Nově jsme pro výuku získali dvě místnosti patřící dětskému urgentnímu příjmu.První hodina se tedy uskuteční 18.3. Sraz je V PŘÍZEMÍ v DĚTSKÉ BUDOVĚ před občerstvením, kde si vás lektoři vyzvednou. Prosíme o dochvilnost. Samozřejmostí je převlečení a přezutí. Dále prosíme o dodržování aktuálních protiepidemických opatření, zejména používání respirátorů a desinfekci rukou.   První hodinu se budeme věnovat KPR, prosím o zopakování si guidelines.   Čas výuky: skupina přihlášená na zimní semestr: 14:00 – 15:30skupina přihlášená na letní semestr :  16:00 – 17:30  

Těšíme se na vás.


Naši lektoři na “Train the trainers”

Další z našich lektorů se zúčastnili kurzu pro lektory simulační medicíny Train the trainers v Aeskulap Academy. Do nadcházejícího školního roku načerpali spoustu nových podnětů. V tuto chvíli je již skoro náš celý tým certifikovaný.