Evropská úroveň simulací ze Španělska

Abychom udržovali naše kvality na dobré úrovni a vy jste měli z kurzů ten nejlepší zážitek, letěli naši lektoři do španělské Seville, kde se koná kongres SESAM 2022 – událost Společnosti pro simulace v Evropě. Těšíme se na implementaci nových získaných poznatků do naší praxe a doufáme, že naše simulační centrum pozvedneme ještě na vyšší úroveň výuky.


Workshop ALS pro zahraniční studenty medicíny

I přesto, že volitelný předmět pro letní semestr jsme zdárně ukončili, navázali jsme hned workshopem pro zahraniční studenty. Těší nás, že kapacita na všechny termíny byla zcela naplněna. Jsme rádi, že můžeme uspokojit i poptávku o simulační medicínu v anglickém jazyce.


Zážitkový kurz První pomoci ve VS UK Horní Poříčí

Již tradičně jsme byli přizvání k organizaci vzdělávací akce Zážitkový kurz PP pro mediky 2. LF UK. Naše sekce simulační medicíny zde připravila workshopy zaměřující se na rozšířenou KPR a také na softskills. Zároveň jsme garantovali čtyři z osmi modelových situací, které studenti různých ročníků Všeobecného lékařství bravurně vyřešili. Těšíme se na další brzké setkávání s Vámi nejen na kurzech, ale i na klinických pracovištích FN v Motole již jako s lékaři.


Kurz Kritické stavy na Vašem pracovišti nyní pro ortopedii

Většina se na vánoční svátky připravovala pečením cukroví a nákupem dárků, my v Sekci simulační medicíny jsme se připravovali jinak. Ještě před Štědrým dnem jsme na JIP Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM uspořádali kurz pro jejich zdravotníky. Náplní kurzu bylo řešení častých kritický stavů, které mohou nastat u pacientů po operačních výkonech ortopedické povahy. Věříme, že účastníci si to užili stejně tak jako lektoři. Těšíme se na další setkání.


Naše simulační rodina se rozrostla

Mezi dalšího člena rodiny jsme s novým akademickým rokem přivítali i SimBaby. Simulátor dítěte nové generace, který dokáže věrohodněji simulovat požadovaný stav. Účastníci našich kurzů a studenti volitelného předmětu se mohou nyní daleko lépe zdokonalovat v řešení kritických stavů, při nichž pacientem je dítě.


Naši lektoři se stále vzdělávají

Další z našich lektorů, i přes obtížné “covidové” období, dokončili kurz Train the trainers určen pro lektory simulačních center. Jsme rádi, že i naši lektoři se stále vzdělávají. Standovi a Radkovi gratulujeme.


Zimní období 21/22 – Otevíráme volitelný předmět

Milí studenti,

s příchodem nového semestru opět otevírání volitelný předmět Simulace kritických stavů pro mediky 2. LF UK. Těší nás, že i přes epidemiologickou situaci máte o náš předmět tak velký zájem.

Nově bude výuka probíhat v čase 14:00 – 16:00. Rozpis výukových hodin včetně jejich témat naleznete v záložce Studenti. Místo setkaní první hodiny je Vedení KARIM – modrá budova/ přízemí – uzel B.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obracejte na garanty kurzu – MUDr. Michaelu Vidal a MUDr. Vojtu Šimečka.


Volitelný předmět – LS 2020\2021

Milí studenti,

děkujeme za  trvající zájem o VP Simulace kritických stavů.

Nově jsme pro výuku získali dvě místnosti patřící dětskému urgentnímu příjmu.První hodina se tedy uskuteční 18.3. Sraz je V PŘÍZEMÍ v DĚTSKÉ BUDOVĚ před občerstvením, kde si vás lektoři vyzvednou. Prosíme o dochvilnost. Samozřejmostí je převlečení a přezutí. Dále prosíme o dodržování aktuálních protiepidemických opatření, zejména používání respirátorů a desinfekci rukou.   První hodinu se budeme věnovat KPR, prosím o zopakování si guidelines.   Čas výuky: skupina přihlášená na zimní semestr: 14:00 – 15:30skupina přihlášená na letní semestr :  16:00 – 17:30  

Těšíme se na vás.


Naši lektoři na “Train the trainers”

Další z našich lektorů se zúčastnili kurzu pro lektory simulační medicíny Train the trainers v Aeskulap Academy. Do nadcházejícího školního roku načerpali spoustu nových podnětů. V tuto chvíli je již skoro náš celý tým certifikovaný.