Studenti

Volitelný předmět:

Simulace kritických stavů
v medicíně

      Tento předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Obsahem předmětu bude nácvik rozpoznání a řešení nejčastějších kritických a život ohrožujících stavů (situací) s pomocí simulátoru a figurantů ze skupiny účastníků. Během předmětu se studenti seznámí se způsoby zajištění dýchacích cest (na modelech), vedení KPR s použitím pomůcek a léků, včetně základů diagnostiky a řešení život ohrožujících stavů (dušení, šokové stavy).

 

         Bude kladen velký důraz i na tzv. „soft skills“ (rozdělení rolí, komunikace mezi účastníky). Po každé simulaci bude následovat diskuze s rozborem reakcí a postupu s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu. Jedná se ryze praktickou problematiku.

 

Předmět je rozdělen do 10 seminářů.
Semináře jsou vyučovány od 14:30 do 16:30 hod.
Minimální počet studentů je 5, maximální je 8. 

U každého účastníka bude vyžadována aktivní a motivovaná účast. Zápočet bude udělen za 100% účast. Místo setkání první hodinu bude na Vedení KARIM – modrá budova / přízemí – uzel B.

Cílem kurzu není předávat učebnicové znalosti. Je tedy předpokládána dobrá znalost resuscitačních guidelines (dle aktuálních ERC), včetně farmakoterapie (i dávek).Na hodiny přijďte, prosím, převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop, tužku, papír, úsměv.

Pořadí Zimní období Letní období Téma hodiny
1. hodina 12.10.2023 7.3.2024 Úvodní hodina, seznámení se s simulační figurínou, KPR, práce v týmu
2. hodina 19.10.2023 14.3.2024 Zajištění dýchacích cest
3. hodina 2.11.2023 21.3.2024 Farmakologie akutních stavů, aplikace léků
4. hodina 9.11.2023 4.4.2024 ALS – diferenciální diagnostika
5. hodina 23.11.2023 11.4.2024 Vědomí
6. hodina 30.11.2023 18.4.2024 Dýchání
7. hodina 7.12.2023 25.4.2024 Oběh
8. hodina 14.12.2023 16.5.2024 Pediatrie I.
9. hodina 4.1.2024 23.5.2024 Pediatrie II.
10. hodina 11.1.2024 30.5.2024 Komplexní scénáře

Výuková videa

Výuková videa jsou určena především pro studenty zdravotnických oborů. Aby Vám žádné z nich neuteklo, sledujte náš 
YouTube kanál.