Délka kurzu – 2 hodiny. Vždy v termín konání od 13:00 ve Školící místnosti KARIM.

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky poskytující přímou péči o pacienta. Obsahem je základní seznámení s USG přístrojem a jeho funkcemi. Dále základní orientace v rozpoznávání cévních struktur horní končetiny při zobrazení v příčném i podélném řezu. V rámci kurzu se účastník naučí zvolit vhodnou žílu, vybrat správný typ kanyly a natrénuje techniky využívající USG při periferní žilní kanylaci. Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický.

V případě zájmu využijte registrační formulář. Zaevidujeme si Vás a jakmile bude znám termín kurzu, ozveme se zpět.

garant MUDr. Brož, organizace Ing. Kasl


Simulace pro lékaře v předatestační přípravě

Termíny jednotlivých kurzů vždy dle rozpisu na nástěnce na vedení KARIM.