Kontakt

 

Volitelný předmět pro mediky | CZ

MUDr. Vojtěch ŠIMEČEK

simecek.vojtech@seznam.cz

Subject for foreign students | EN

MUDr. Jan ŠÍPEK

jan.sipek@fnmotol.cz

MUDr. Stanislav NOVOTNÝ

stanislav.novotny@fnmotol.cz

Kurzy pro Jednotky intenzivní péče | In-Situ

Ing. Radek KASL, DiS.

radek.kasl@fnmotol.cz

Kurzy pro KARIM

MUDr. Michal GARAJ

michal.garaj@fnmotol.cz

MUDr. Jana MOJŽÍŠEK

yana.mojzisek@fnmotol.cz

Propagace a PR

MUDr. Petra HANÁKOVÁ

petra.hanakova@fnmotol.cz

Předatestační simulační kurz

MUDr. Jan BUREŠ

jan.bures@fnmotol.cz

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol