Chcete získat sebejistotu při řešení kritických stavů? Překonat stres či zdokonalit svou komunikaci v týmu?

Workshop pořádáme pro lékaře a nelékaře pracující na jednotkách intenzivní péče FNM. Přijdeme až k Vám, na Vaší JIP, tak abychom trénovali v reálném prostředí, kde se cítíte jako ryba ve vodě. Budete pracovat s pomůckami, které znáte. Naši lektoři Vás seznámí se vším ostatním a dokonale provedou celou simulací. Vytvoření příjemného prostředí a přátelské atmosféry je pro nás prioritou.

Na začátku dne se vzájemně seznámíme. Následně se seznámíme s principy simulační medicíny. Pak budou následovat simulace obvyklých či málo se vyskytujících kritických stavů, u kterých je nutné jejich brzké rozpoznání a zahájení terapie. Scénáře připravujeme konkrétně pro Vaší odbornost.

Po krásně stráveném dni zhodnotíme celý kurz.

Pokud i Vy se chcete zúčastnit, kontaktujte Ing. Radka Kasla (radek.kasl@fnmotol.cz) jako garanta kurzu.
Těšíme se na Vás!


Kardiologická klinika – JIP


Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku – JIP


Kardiochirurgická klinika – JIP


Klinika zobrazovacích metod – CT


Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM – JIP


Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM – JIP