Simulace kritických stavů v medicíně

Vedoucí kurzu: MUDr. Jan Bureš, KARIM 2. LF UK a FN Motol

Anotace:

Obsahem kurzu budou simulace nejčastějších kritických stavů (situací) a jejich řešení za pomocí simulátoru. Během kurzu se studenti seznámí se způsoby zajištění dýchacích cest, vedení KPR s použitím pomůcek a léků včetně základů diagnostiky a řešení život ohrožujících stavů (dušení, šokové stavy, atd.), monitorace pacienta, management polytraumatu.

Bude kladen důraz i na tzv. „soft skills“ (rozdělení rolí, komunikace mezi účastníky). Po každé simulaci bude následovat diskuze s rozborem reakcí a postupu s cílem poskytnout účastníkům zpětnou vazbu.

Kurz bude rozdělen do 10 seminářů, jeden den v týdnu, nepravidelně. Dny konání budou účastníkům zaslány mailem.

Minimální počet studentů 5, maximální 8.

Aktuální dny konání předmětu zde

Podmínky:

U každého účastníka bude vyžadována aktivní a motivovaná účast

Cílem kurzu není předávat učebnicové znalosti. Je tedy předpokládána dobrá znalost resuscitačních guidelines (dle aktuálních ERC), včetně farmakoterapie (i dávek).

U účastníků je předpokladem zájem o obor anesteziologie, intenzivní medicíny, urgentní medicíny.

Zápočet bude udělen za 100% účast.