Simulace kritických stavů v medicíně

Tento předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Obsahem předmětu bude nácvik rozpoznání a řešení nejčastějších kritických a život ohrožujících stavů (situací) s pomocí simulátoru a figurantů ze skupiny účastníků. Během předmětu se studenti seznámí se způsoby zajištění dýchacích cest (na modelech), vedení KPR s použitím pomůcek a léků, včetně základů diagnostiky a řešení život ohrožujících stavů (dušení, šokové stavy, atd ).


Bude kladen velký důraz i na tzv. „soft skills“(rozdělení rolí, komunikace mezi účastníky). Po každé simulaci bude následovat diskuze s rozborem reakcí a postupu s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu. Jedná se ryze praktickou problematiku.


Předmět je rozdělen do 10 seminářů, viz tabulka níže.
Semináře jsou vyučovány od 16 do 18 hod.
Minimální počet studentů je 5, maximální je 8. U každého účastníka bude vyžadována aktivní a motivovaná účast. Zápočet bude udělen za 100% účast. Místo setkání první hodinu bude na Vedení KARIM – modrá budova / přízemí – uzel B.

Cílem kurzu není předávat učebnicové znalosti. Je tedy předpokládána dobrá znalost resuscitačních guidelines (dle aktuálních ERC), včetně farmakoterapie (i dávek).

Na hodiny přijďte prosím převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop, tužku, papír, úsměv.


Rozpis hodin výuky volitelného předmětu pro akademický rok 2022/2023

Zimní období | Letní období Téma hodiny
1. hodina13. 10. 222. 3. 23Úvodní hodina, seznámení se s simulační figurínou, KPR, práce v týmu
2. hodina20. 10. 229. 3. 23Zajištění dýchacích cest
3. hodina3. 11. 2216. 3. 23Farmakologie akutních stavů, aplikace léků
4. hodina10. 11. 2223. 3. 23ALS – diferenciální diagnostika
5. hodina24. 11. 2230. 3. 23Poruchy vědomí 1.
6. hodina1. 12. 2213. 4. 23Poruchy vědomí 2.
7. hodina8. 12. 2220. 4. 23Dušnost
8. hodina15. 12. 2227. 4. 23Oběhová nestabilita
9. hodina5. 1. 234. 5. 23Oběhová nestabilita – Bezvědomí
10. hodina12. 1. 2311. 5. 23Komplexní scénáře