Simulace kritických stavů v medicíně

Tento předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Obsahem předmětu bude nácvik rozpoznání a řešení nejčastějších kritických a život ohrožujících stavů (situací) s pomocí simulátoru a figurantů ze skupiny účastníků. Během předmětu se studenti seznámí se způsoby zajištění dýchacích cest (na modelech), vedení KPR s použitím pomůcek a léků, včetně základů diagnostiky a řešení život ohrožujících stavů (dušení, šokové stavy, atd ).


Bude kladen velký důraz i na tzv. „soft skills“(rozdělení rolí, komunikace mezi účastníky). Po každé simulaci bude následovat diskuze s rozborem reakcí a postupu s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu. Jedná se ryze praktickou problematiku.


Předmět je rozdělen do 10 seminářů, viz tabulka níže.
Semináře jsou vyučovány od 14 do 16 hod.
Minimální počet studentů je 5, maximální je 8.
U každého účastníka bude vyžadována aktivní a motivovaná účast. Zápočet bude udělen za 100% účast. Místo setkání první hodinu bude na Vedení KARIM – modrá budova / přízemí – uzel B.

Cílem kurzu není předávat učebnicové znalosti. Je tedy předpokládána dobrá znalost resuscitačních guidelines (dle aktuálních ERC), včetně farmakoterapie (i dávek).

Na hodiny přijďte prosím převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop, tužku, papír, úsměv.


Rozpis hodin výuky volitelného předmětu pro akademický rok 2021/2022

Zimní období | Letní období Téma hodiny
1. hodina14.10.213.3.22Úvodní hodina, seznámení se se simulační figurínou, KPCR, práce v týmu
2. hodina21.10.2124.3.22Zajištění dýchacích cest
3. hodina4.11.2131.3.22Farmakologie akutních stavů, aplikace léků
4. hodina11.11.217.4.22ALS – diferenciální diagnostika
5. hodina18.11.2121.4.22Poruchy vědomí 1.
6. hodina25.11.2128.4.22Poruchy vědomí 2.
7. hodina2.12.2112.5.22Dušnost
8. hodina9.12.2119.5.22Oběhová nestabilita
9. hodina6.1.2226.5.22Oběhová nestabilita – Bezvědomí
10. hodina13.1.222.6.22Komplexní scénáře