VOLITELNÝ PŘEDMĚT: SIMULACE KRITICKÝCH STAVŮ

podzim/zima 2020/2021 a jaro/léto 2021 s využitím simulátoru SimMan 3G na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

ZIMNÍ KURZ: ZRUŠEN PRO PANDEMII COVID

LETNÍ KURZ: úvodní hodina kurzu ve čtvrtek 18.03.2021, 16:00 – 18:30, dále viz Rozpis výuky

Kde: Prostory dětského Urgentního příjmu FN Motol

S sebou: bílé oblečení a “vnitřní” obuv (přezůvky), fonendoskop, dobrou náladu 🙂

Simulaci zdar!