Od června 2018 probíhají v rámci KARIM 2.LF UK a FNM kurzy pro lékaře v předatestační přípravě v rámci postgraduálního vzdělávání, pro lékaře se specializovanou způsobilostí v rámci celoživotního vzdělávání. Skupina lékařů je většinou doplněna sestrami kliniky tak, aby simulovaná situace byla co nejreálnější. Během jednodenního kurzu jsou lékaři a sestry seznámeni s prostředním SimCity (simulační učebny) a používaným simulátorem SimMan 3G. Po krátkém úvodu se účastníci postupně zapojí do několika simulací, po kterých následuje debriefing. Simulace jsou tematicky voleny tak, aby obsáhly jak základy KPCR, tak aby měli účastníci možnost vyzkoušet si a zažít raritnější, nicméně obávané komplikace perianestetického období.

Kdy: od 8:00 do 15:30, termíny u dle rozpisu na nástěnce.

S sebou: bílé oblečení a “vnitřní” obuv (přezůvky), dobrou náladu 🙂