Náš tým

Jan Bureš

VEDOUCÍ SEKCE

Petra Hanáková

VNĚJŠÍ VZTAHY, MEDIA

Jan Šípek

PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Vojtěch Šimeček

PRO ČESKÉ STUDENTY

Radek Kasl

IN SITU SIMULACE

Michal Garaj

KARIM PRO DOSPĚLÉ

Stanislav Novotný

Barbora Ovesná

Jana Mojžíšek

KARIM PRO DĚTI

Anita Schwartzová

Tereza Keselicová

Selenge Koupová

Veronika Hálová

Susan Beranová

Jan Novotný

Věra Nigrovičová