Z důvodu epidemiologických opatření nejsou prozatím kurzy pro zdravotníky FNM vypisovány.