S jakýmikoliv dotazy, připomínkami nebo nápady nás, prosím, kontaktujte na emailové adrese:

MUDr. Jan Bureš – vedoucí Sekce simulační medicíny 2. LF UK a FN Motol

jan.bures@fnmotol.cz

+420 774 322 632

telefon na sekretariát kliniky: 224 435 401