Lektoři

MUDR. Jan Bureš

Vedoucí Sekce simulační medicíny při KARIM 2.LF UK a FN Motol

na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od  roku 2002.

Od roku 2016 se zabývá simulacemi a jeho snahou je zpřístupnit simulační kurzy jak studentům lékařské fakulty, tak i lékařům kliniky.

Certifikovaný lektor 2017

Absolvent kurzu ,,Metodika zážitkové pedagogiky”

MUDr. Petra Hřebcová

na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2014.

Certifikovaný lektor 2019

MUDr. Jan Šípek

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2014.

Certifikovaný lektor 2017

MUDr. Vojtěch Šimeček

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2014.

Certifikovaný lektor 2018

MUDr. Michaela Sekerášová

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2014.

Certifikovaný lektor 2018

MUDr. STANISLAV NOVOTNÝ

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2016.

Certifikovaný lektor 2020

MUDr. MICHAL GARAJ

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2016.

Certifikovaný lektor 2019

ing. RADEK KASL

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2015.

Certifikovaný lektor 2020

 

MUDR. KAROLÍNA KLÍMOVÁ

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2013.

Toho času na mateřské dovolené

 

MUDr. Kateřina Adámková

Na KARIM 2. LF UK a FN Motol pracuje od roku 2014.

Toho času na mateřské dovolené