Kontakt

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami nebo nápady nás prosím kontaktujte na emailové adrese:

MUDr. Jan Bureš – vedoucí Sekce pro simulační medicínu 2.LF UK a FN Motol

jan.bures@fnmotol.cz

+420 774 322 632

telefon na sekretariát kliniky: 224 435 401