Úvod

Vítejte na webu Sekce pro Simulační Medicínu při KARIM 2. LF UK a FN Motol !

Jsme skupina mladých lidí, lékařů a sester pracujících na KARIM 2.LF UK a FN Motol, kteří se nadchli pro simulační medicínu, a snažíme se tento koncept výuky rozšířit v rámci naší kliniky (jako postgraduální výuku lékařů, celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů i jako součást vzdělávání mediků 2.lékařské fakulty v rámci předmětů, které klinika vyučuje).

Je nás 12! V tuto chvíli 10 aktivních lektorů, z toho 6 již prošlo kurzem pro lektory Train the trainers, kde se učíme od českých i zahraničních guru simulační medicíny.

Od začátku našeho působení jsme zorganizovali již 46 kurzů pro naše lékaře a sestry a studenty 2.LF, v roce 2018 to bylo 17, v roce 2019 již 26.

Tradicí se již stal Zážitkový kurz první pomoci organizovaný STEMI, za účasti lektorů SSM.

Sledujte nás na Facebooku (Sekce Simulační medicíny při KARIM FN Motol), Instagramu (Simulace Motol) a YouTube (Simulace Motol).